2. אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

בצעד הבא אתה תקרא את החוברת האמת על קריסטל מת' ומתאמפטמינים. לפני שאתה מתחיל, בדוק את הבנתך את המילים הבאות שקשורות לקריסטל מת' ולמתאמפטמינים: