האמת על ממסים נדיפים

דרך הקורס האינטראקטיבי הזה אתה תלמד את האמת על ממסים נדיפים. אתה תגלה איך שאיפה של כימיקלים שנמצאים בשימוש יומיומי יכולה לגרום להשפעות מסוכנות וקטלניות. ואתה תשמע זאת מאנשים ששדרו התמכרות לממסים נדיפים.