האמת על אל-אס-די

דרך הקורס האינטראקטיבי הזה אתה תלמד את האמת על אל-אס-די. אנשים שהשתמשו באל-אס-די מספרים את הכול – מההיסטוריה שלו ועד לשמות הרחוב שלו, ההשפעות הלא צפויות שלו והסיכונים.